Олена Пчілка, видання "Український народний орнамент" 1876р.
Серп. 02, 2020
Олена Пчілка, видання "Український народний орнамент" 1876р.-65-image

ПІДКОРИЛА ПАРИЖ І МЕРЕЖИЛА ДУМКИ: ІСТОРІЯ ПЕРШОЇ ДОСЛІДНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ОРНАМЕНТИКИ ТА ЖУРНАЛІСТКИ ОЛЬГИ КОСАЧ

Автор Оксана Константиновська,  старша наукова співробітниця Музею видатних діячів української культури

Допис з сайту  Україна Молода 

Багатогранна творча діяльність Ольги Петрівни Косач, знаної за псевдонімом Олена Пчілка, — помітне явище в історії українського культурного життя другої половини ХІХ — першої чверті ХХ ст. Цей період не уявити без постаті цієї визначної громадської діячки, письменниці, видавчині, вченої-етнографа.

 

Олена Пчілка, Ольга Косач. Онлайн школа українськох вишивки Prekrasa Studio

Людина з широким світоглядом і ґрунтовною освітою, вона зажила слави і в історії української етнології як мистецтвознавець, мистецький критик i популяризатор народно-ужиткового мистецтва. 

 

Понад 300 зразків українських орнаментів

У час, коли політика російського імперського уряду була спрямована на повну денаціоналізацію цілого народу, Ольга Петрівна, натхненна ідеями і порадами брата Михайла Драгоманова, при надійній підтримці чоловіка Петра Антоновича Косача, невтомно працює задля того, щоб вижила самобутня українська культура.

 

Навіть трагічного 1876 року, після Емського указу, вона представляє на суд глядачеві перше ґрунтовне видання з системного студіювання українського традиційного вишивального мистецтва: «Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки», яке презентувала у 1878 р. на Паризькій Всесвітній виставці. 

 

 

Олена Пчілка, Ольга Косач. Український народний орнамент 1876р. Онлайн школа української  вишивки Prekrasa Studio

«Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки. Собрала та и привела въ систему Ольга П. Косачева». Київ, 1876.р 

 

Усі роки перебування на Волині, зокрема у Новограді-Волинському, куди Ольга Косач приїхала після заміжжя, були роками збирання матеріалів до тiєї роботи. Цей край захопив молоду жінку своєю українською стихією: багатими проявами народної творчості, збереженням давніх обрядів.

 

В «Автобіографії» вона писала: «Дивно сказати тепер, що з цього захоплення орнаментикою волинською вийшла моя перша наукова робота.

 

Олена Пчілка, Ольга Косач. Український народний орнамент 1876р. Онлайн школа української  вишивки Prekrasa Studio

«Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки. Собрала та и привела въ систему Ольга П. Косачева».  Київ, 1876р. 

 

Так, перша наукова робота. Це величезна праця під назвою «Украинський орнамент» /.../ В опрацюванні ж матеріалу не мало пособила мені участь брата Михайла [Драгоманова] та інших його вчених приятелів, а особливо [Володимира] Антоновича». 

 

Олена Пчілка, Ольга Косач. Український народний орнамент 1876р. Онлайн школа української  вишивки Prekrasa Studio

«Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки. Собрала та и привела въ систему Ольга П. Косачева».  Київ, 1876р. 

 

 

Цим виданням Ольга Петрівна Косач ввела в європейський науковий мистецтвознавчий обіг розуміння існування української орнаментики. Позитивні відгуки були надруковані в тогочасній французькій та австрійській пресі.

 

Олена Пчілка, Ольга Косач. Український народний орнамент 1876р. Онлайн школа української  вишивки Prekrasa Studio

«Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки. Собрала та и привела въ систему Ольга П. Косачева».  Київ, 1876р. 

 

Так, французький історик Альфред Рамбо у паризькому часописі Revue des Deux Mondes (фр. «Огляд двох світів» чи «Огляд Старого і Нового світу») захоплено зазначає: «Ці граціозні мотиви прості та гармонійні як відверті мелодії України. У всьому цьому присутнє мистецтво, мистецтво наївне, інстинктивне та вишукане». Вчений використовує згадану працю під час читання лекцій у Паризькій академії мистецтв. 

 

Олена Пчілка, Ольга Косач. Український народний орнамент 1876р. Онлайн школа української  вишивки Prekrasa Studio

«Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки. Собрала та и привела въ систему Ольга П. Косачева».  Київ, 1876р. 

 

Видання, яке обіймає три десятки таблиць iз понад 300 зразками орнаментів, що зібрані в певну систему, має ще ґрунтовну передмову, у якій авторка доводить самобутність орнаментики українського народу.

 

Зіставивши основні теми української вишивки з варіантами перських, єгипетських, китайських, скандинавських орнаментів, мисткиня прийшла до надзвичайно цікавого висновку: «Мы просто не находимъ того обширнаго оригинала, копіей съ котораго могла бы назваться украинская орнаментика». 

Олена Пчілка, Ольга Косач. Український народний орнамент 1876р. Онлайн школа української  вишивки Prekrasa Studio

«Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки. Собрала та и привела въ систему Ольга П. Косачева».  Київ, 1876р. 

 

 

Провалля між українською та російською культурою

Порівнює дослідниця українські зразки зі зразками вишивок найближчих сусідів — південних слов’ян, білорусів, росіян — і зазначає, що «южнославянская орнаментика далеко отстала отъ украинской по основнымъ формамъ, прогрессируя, только въ разнообразіи раскраски; необыкновенное же богатсво раскраски этихъ ея узоровъ, пестрота на вышивкахъ, безпрестанно перемежающихся зеленаго, жолтаго, голубаго, золотаго, краснаго, серебряннаго и иныхъ цветовъ, — придаетъ имъ видъ чего-то чуждаго по духу нашимъ вышивкамъ». 

 

Але, незважаючи на безліч відмінностей, усе ж дослідниця робить висновки, що південнослов’янська мистецька традиція набагато ближче до нашої культури.

 

А між українською та російською «лежитъ целая пропасть», підкреслює декілька разів у передмові авторка. Ця різниця полягає як у практичному застосуваннi вишивки у виробах, так і у мистецько-стилістичній реалізації естетичних смаків. На противагу українцям, які застосовують вишивку в основному в одязі, російські тогочасні народні майстри вишивали в більшості «полотенца».

 

Як наслідок, робить висновки етнограф, українська вишивка застосовує суто геометричний та геометризований рослинний орнамент, без реалістичних подробиць. В ній виконавці не вбачають символіки, знання якої, робить припущення письменниця, загубилися у часі. 

 

Основною метою українських майстрів Олена Пчілка бачить «украшательство», або «мережаньня» вироба. Ці два поняття народ, а за ним й авторка, демонструючи добре знання і відчуття національної мови, використовують паралельно, як синоніми: «мережані рукави», «мережане ярмо», «мережана порохівниця», «мережана миска». Навіть свій перший збірник поезій Олена Пчілка назвала «Думки мережанки». 

 

У реалізації основного задуму — прикрасити виріб — українські вишивальниці досягли бездоганної технічної майстерності. Російські ж вишиті вироби відрізняються тим, що при монохромності кольору (лише червоний), нескладній технічній реалізації ідеї дивують надзвичайним вибором сюжетів. «Картинной галереей своего народа» називала їх О. П . Косач і писала: «Чего только нетъ на этихъ полотенцахъ: различныхъ сортовъ птицы, — одноголовыя и двуголовыя, люди, лошади, львы, грифоны, драконы, храмы и разные другіе предметы». 

 

Видання відразу стало раритетним. З нього почали брати схеми для вишивок та оздоблювати ними речі власного гардеробу навіть шляхетні панянки. Натхненна позитивними відгуками і великою зацікавленістю альбомом, Олена Пчілка перевидала його у 1879 р. А до чергової Паризької виставки, яка пройшла у 1900 р., підготувала наступне видання, яке знову презентувало у Франції українське традиційне мистецтво.

 

 

 

Журнал «Рідний край»

Діяльність Олени Пчілки як журналістки і мистецького критика — ще один прояв її самобутнього таланту, свідчення широти її інтересів. Досить активно вона виступала спочатку на сторінках часопису «Киевская старина», а згодом по-справжньому розкрилася своїми культурологічними публікаціями на сторінках власного популярно-освітнього журналу «Рідний край». 

 

На початку свого існування часопис фактично не звертався до мистецьких тем. А з часу, коли Ольга Петрівна перебрала на себе видавництво та фінансування видання і тим практично врятувала його від знищення, питання українського ужиткового мистецтва підносилося у ньому до рівня інших актуальних проблем.

 

Відзначаючи з кожним роком помітну зацікавленість декоративно-ужитковим мистецтвом, авторка весь час намагалася довести громаді його самобутність та вказати шляхи розвитку. 

 

Видавчиня відчувала зростання попиту до вишитих робіт серед фахівців та шанувальників мистецтва, і тому на сторінках «Рідного краю» постійно друкувала повідомлення про чергову презентацію виробів українських майстринь на всеросійських, міжнародних виставках та ярмарках, давала інформацію про набір учениць до майстерень. Читачі також могли знайомитися зі зразками вишивок iз різних технік за світлинами, які в ньому друкували. 

 

Наприкінці ХІХ ст. бурхливо починає зростати промисловість. Через побудову залізниці та збільшення мобільності населення майже вся територія й соціальні верстви були охоплені масовою рекламою. До найвіддаленіших сіл стали потрапляти парфумерні вироби московської фабрики «Брокаръ и К» з вкладками-схемами для вишивки.

 

Такий вдалий маркетинговий хід, придуманий дружиною власника компанії Шарлоттою Брокар, почав «розмивати» регіональні особливості вишиваної традиції.

 

Вишивальниць приваблювала новизна орнаментальних мотивів, техніка «хрестик» створювала широкі можливості їх розробки, наявність готового малюнка значно полегшувала роботу.

 

Так, адаптовані до псевдонародного стилю французько-бельгійські «троянди» та «лілії» заполонили вишитий одяг. Ще й відбуваються зміни у технічних засобах шитва: розповсюджуються фабричні тканини, нитки, хімічні барвники, що, у свою чергу, значно вплинуло на колорит української вишивки. 

 

Тому передплатників свого невеличкого за тиражем видання у 1912 р. Олена Пчілка обдарувала щойно друкованим альбомом «Українські узори» з авторськими засторогами у передмові: «Потреба в таких зразках, чисто народніх, українських — велика, бо й зразки вишиванок, так само як твори народного слова, або пісні, можуть псуватися, калічитись.

 

До сього псування чимало прилучилися, призвели ті «премії», мальовані листочки з визирунками, що ними обгортають, наприклад, брусочки мила тощо.

 

Такі зразки стилю спотвореного, з тим неподобним зуб’ям, та ляпаними здоровими квітками (трояндами, «рожами») можна побачити вже не тільки на вишиванках у городянок (на рушниках, на сорочках), а й на вишиванках селянських (иноді такі визирунки йшли й з «модних журналів»). Бажано, щоб наші вишиванки зоставалися при своїй давній, властивій їм красі». 

 

 

 

Членкиня ради Української академії наук

Отже, Ольгу Петрівну Косач можемо з певністю назвати першою у справі дослідження народно-ужиткового мистецтва, однією з фундаторок мистецько-критичної думки в Україні. Це вже після її публікацій почали з’являтися дослідження й збірники зразків народної вишивки Ф. Вовка, П. Литвинової, А. Хойнацького, Г. Павлуцького та Полтавського губернського земства. 

 

Маючи незаперечний авторитет етнографа-мистецтвознавця, Ольга Петрівна у 1905-1906 рр. активно працює співголовою Комісії iз влаштування І Кустарної виставки у Києві разом iз В. Ханенко та М. Біляшівським. Із перших років заснування у Києві Наукового товариства Олена Пчілка була запрошена до співпраці у ньому, а згодом, після об’єднання Товариства з Українською академією наук, вона долучається до роботи Етнографічної комісії ВУАН. 

 

6 квітня 1925р. на Спільному зібранні академії на таємному голосуванні всіма голосами проти одного її обирають членом-кореспондентом Історико-філологічного відділу. Авторитет Ольги Петрівни Косач як науковиці був незаперечним, і згодом вона входить до ради Української академії наук. 

 

Гідно продовжила справу матері фахова лікарка, згодом дослідниця-етнограф, Ольга Косач, у заміжжі Кривинюк. На жаль, коли взялася вона писати спогади про видатну жінку — не завершила їх. «Мати — ні, це занадто велика фігура, занадто складна, занадто значна її роля і її місце в житті не лише всіх нас, дітей, особливо ж Лесі [Українки], а в цілому українському житті і не з моєю кебетою писати про неї в цілому об’ємі її значення для української культури. Скажу лише, що розумніших за неї людей я знала мало, а може, й зовсім не знала».

 

З іншими старовинними виданнями по українській вишивці ви можете ознайомитися в нашій Бібліотеці.

Коментарі
avatar
i have seen some of these prints before - but, i never knew the history behind them...how absolutely amazing she was for her era. i have a whole new found appreciation for them and now her!
avatar
Thank you Karen ❤️
avatar
Псевдоним прийшов пізніше, а таки названа праця й його видання (і справжна слава) таки належать не "Олені Пчільці", а радше/краще Олзі Косач. Бо ця перша її праця -видання "Український Народний ОРНАМЕНТ" була справді зародковою, набідь коли її було неможливо написати й видати його _Українською_ мовою ( а мусіла писати й друкувати російською) !! На жаль досі, замість вповні перекласти її слова із московської в Україську, навід до нині і в новім, дуже гарнім виданні Косачевої праці, цитати дальше подані не Українською, а -на мій особистий жаль- по московськи. Дякую, що дозволяєте мені висловити те, що мене досі болить.
avatar
Дякую за Ваш коментар що ділитесь своєю думкою. Дійсно болить. До нині, ми боремось за свою мову, лиш змінилась риторика. Якщо раніше йшлося про "заборону українства" то зараз про зневажливе "какая разница" та "защитить русскоязычных". А суть та сама, Вікіпедія про Емський указ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Емський указ доповнював основні положення так званого Валуєвського циркуляра 1863 року. Указ забороняв: Ввозити на територію Російської імперії з-за кордону книги, написані українською мовою, без спеціального дозволу; Видавати українською оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот; Друкувати будь-які книги українською мовою; Ставити українські театральні вистави (заборону знято у 1881 р.); Влаштовувати концерти з українськими піснями; Викладати українською мовою в початкових школах. Дозволялося видавати українською історичні літературні пам'ятки та художні твори, але лише за умови їх написання згідно з загальноросійською орфографією та отримання попереднього дозволу на публікацію від Головного управління у справах друку. Місцевій адміністрації наказувалося посилити нагляд, щоб у початкових школах не велося викладання українською мовою, та щоб з бібліотек були вилучені книги українською мовою, що не відповідають зазначеним вимогам. На підставі Емського указу було закрито Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства у Києві, припинено видання «Киевского телеграфа», ліквідовано Громади, звільнено ряд професорів-українців з Київського університету (М. Драгоманова, Ф. Вовка, М. Зібера, С. Подолинського та ін.). В 1878 на Паризькому літературному конгресі М. Драгоманов виступив на захист української мови і культури і різко засудив Емський указ.[4][5] Емський указ не був скасований офіційно, однак втратив чинність 17 жовтня 1905 року з виданням так званого «Маніфеста громадянських свобод» імператором Миколою II. Вперше повний текст указу за журналом «Особого Совещания для пресечения украинофильской пропаганды» було оприлюднено у книжці Ф. Савченка «Заборона українства 1876 р.» Думаю, те що в тексті наведені цитати Ольги Петрівни Косач російською - як раз добре ілюструє і заставляє замислитись над тим, що було та чому так є з мовами в нашій країні. А Ваш коментар ще раз показує як то болить тим, хто вболіває за Україну. Щодо використання псевдоніму в заголовку - моє рішення зумовленне більшою впізнаваністю широким загалом саме його. Щоб привернути увагу не вузької аудиторії дослідників а тих, хто лише відкриває українську вишивку. З шаною до Вашої думки і великої праці.