Умови використання сайту

Умови використання Платформи Prekrasa Studio

Я згоден(а) і приймаю дані Умови використання Платформи (надалі – «Умови») і зобов’язуюся беззастережно і повною мірою виконувати всі їх положення.

Розділ 1. Основні поняття та визначення

1.1. Платформа Prekrasa Studio (Платформа) – це інтернет-ресурс, що являє собою сукупність Об’єктів інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись: програмне забезпечення (комп’ютерні програми), графічний дизайн, бази даних, інформацію в текстовій, звуковій, аудіовізуальній та будь-якій іншій формі, що розміщені в мережі Інтернет на веб-сторінках, об’єднаних доменом prekrasastudio.com. Платформа – це засіб для викладання Контенту, за допомогою якого Адміністратор надає послуги Користувачу відповідно до умов даного Договору.

1.2. Адміністратор Платформи (Адміністратор) -ФОП Нарбут Ольга Андріївна. Для належного надання послуг Адміністратор має право залучати третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним за дії/бездіяльність таких осіб.

1.3. Користувач Платформи (Користувач) – будь-яка фізична особа, яка заповнила відповідну реєстраційну форму, після завершення процесу реєстрації якій присвоєно Ім’я Користувача (Логін) та Пароль, та яка погоджується та зобов’язується виконувати дані Умови.

1.4.  Реєстрація – конклюдентні дії, що дають змогу будь-якій особі, що погоджується з усіма без винятку умовами даної Угоди, стати Користувачем. Реєстрація здійснюється виключно на добровільній основі та відповідає дійсним намірам Користувача.

1.5. Обліковий запис – частина Платформи, створена кожним Користувачем при Реєстрації, що містить інформацію про Користувача та набір прав Авторизованого доступу до Контенту.

1.6. Ім’я Користувача (Логін) – вказана при Реєстрації адреса електронної пошти Користувача.

1.7. Пароль – послідовність символів, відома лише Користувачу, що зберігається на Платформі в зашифрованому вигляді та використовується в парі з Логіном для Автентифікації Користувача.

1.8. Авторизований доступ – доступ Користувача до Платформи що здійснюється за допомогою Логіна та Пароля.

1.9. Контент – ексклюзивні вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, за допомогою яких сформовано виклад теми. Порядок та умови надання Контенту визначаються Угодою з Користувачем.

1.10. Угода з Користувачем – Договір про надання послуги доступу до Платформи. Виконання умов даної Угоди є необхідною умовою для використання Користувачем Платформи.

 

Розділ 2. Правила доступу до Платформи

2.1. Дані Умови поширюються на всіх Користувачів Платформи, незалежно від мети їхнього використання Платформи, і являють собою публічну оферту. Дія даних Умов поширюється на Користувачів з моменту Реєстрації. Натискання Користувачем кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззастережну згоду Користувача з даними Умовами (акцепт оферти). У випадку незгоди з цими Умовами або з її окремими положеннями Користувач зобов’язується припинити будь-яке використання та перегляд Платформи.

2.2. Облікові записи можуть створювати лише особи, яким виповнилося 18 років.

2.3. Для використання Контенту Користувач здійснює Реєстрацію.

2.4. При Реєстрації Користувач зобов’язаний перевірити точність своїх даних, що вносяться у відповідну форму при реєстрації. Вся і будь-яка персональна інформація надається Користувачем для використання Контенту за власним бажанням.

2.5. Користувач приймає на себе всю відповідальність за схоронність та збереження в таємниці Логіна та Паролю, в тому числі за дотримання всіх заходів безпеки, а також за всі дії, що здійснені з використанням Логіну та Паролю Користувача.

2.6. У випадку втрати Паролю Користувач може пройти відповідну процедуру, передбачену на Платформі для відновлення Паролю.

2.7. Адміністратор надає автоматизовані засоби для відновлення Паролю на Платформі. При цьому Адміністратор залишає за собою право обмежити використання таких засобів, а також тимчасово чи повністю призупинити їхню роботу. Адміністратор не несе відповідальності за втрату інформації для доступу до Платформи, що сталася з вини або необережності Користувача, а також за будь-які наслідки, що можуть виникнути внаслідок цього.

2.8. Користувач зобов’язується використовувати Платформу у відповідності до даних Умов.

2.9. Користувач погоджується з обов’язком невідкладно повідомити Адміністратора про будь-яке порушення безпеки, пов’язане з доступом до Платформи, що здійснено з використанням Логіну та Паролю Користувача без його відома і без його згоди. Адміністратор не бере на себе відповідальність за жодні наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату, зміну чи знищення даних, що мали місце в результаті Авторизованого доступу третіх осіб до Платформи за допомогою Логіну та Паролю Користувача.

2.10. Видалення Облікового запису Користувача з Платформи може бути здійснено Адміністратором за наявності підстав, передбачених даними Умовами  та/або за особистим письмовим зверненням Користувача.

2.11. Користувач зобов’язується дотримуватися всіх без винятку положень даних Умов. Користувач усвідомлює, що Адміністратор має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення чи попередження обмежити доступ Користувача до Платформи через порушення вимог даних Умов.

2.12. Якщо Користувач не погоджується з будь-яким положенням, що міститься в даних Умовах, він зобов’язується негайно припинити перегляд чи будь-яке інше використання Платформи та Контенту.

2.13. Користувач має право в будь-який момент відкликати свою згоду на використання особистої інформації (персональних даних). Для цього Користувачу достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані», за адресою: info@prekrasastudio.com. Відкликання Користувачем згоди, вказаної в даному пункті, прирівнюється до особистого письмового звернення Користувача та має своїм наслідком видалення Облікового запису Користувача з Платформи.

2.14. Персональні дані Користувача, вказані ним при Реєстрації, обробляються Адміністратором та можуть бути використані для таргетованої реклами  для Користувача. Адміністратор діє відповідно до цих Умов та на підставі чинного законодавства України. Володільцем та Розпорядником персональних даних є Адміністратор, який має право зберігати персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді або у строки, встановлені чинним законодавством України, або до моменту видалення чи відкликання Користувачем цих даних.

2.15. Адміністратор не продає, не передає та не розголошує особисту інформацію про Користувачів, яку отримує через Платформу, третім сторонам. Адміністратор розкриває особисту інформацію лише у випадках, визначених чинним законодавством України, а також:

2.15.1. у випадку запобігання злочину або завдання шкоди Адміністратору або третім особам;

2.15.2. третім особам, що надають Адміністратору підтримку та послуги, за допомогою яких Користувач отримує доступ до свого замовлення через Платформу.

2.16. Адміністратор має право надати загальну інформацію про Користувачів Платформи рекламним агенціям, бізнес-партнерам, спонсорам та іншим третім сторонам, щоб налаштувати або розширити зміст і рекламу на Платформі.

 

Розділ 3. Правила користування Платформою

3.1. Адміністратор не контролює зміст Облікового запису Користувача і тому не гарантує його точність.

3.2. Адміністратор за жодних умов не несе відповідальності за зміст, а також будь-яку форму збитків чи шкоди, спричиненої в результаті використання Платформи.

3.3. Адміністратор не несе відповідальності у випадках прямих чи непрямих фінансових чи інших втрат Користувачів, що викликані тимчасовою непрацездатністю Платформи з будь яких причин. Адміністратор забезпечує функціонування Платформи в цілодобовому режимі, проте не гарантує відсутність переривів, пов’язаних з технічними неполадками чи проведенням профілактичних робіт.

3.4. Користувачам заборонено використання чужих Логіну та Паролю з метою видати себе за іншу особу.

3.5. Користувач погоджується з правом Адміністратора обмежувати чи блокувати доступ до Платформи чи вживати інших заходів до Користувача, що порушує положення даних Умов або норми чинного законодавства України, або законні права та інтереси третіх осіб. Характер цих заходів, включаючи тривалість та рівень обмеження доступу, визначаються Адміністратором на власний розсуд і можуть бути вжиті без попереднього та наступного повідомлення Адміністратором такого Користувача.

3.6. У випадку порушення даних Умов Адміністратор має право вживати заходів, необхідних для захисту своїх прав та інтересів, незалежно від строку давності цих порушень. Таким чином, бездіяльність з боку Адміністратора при порушенні Користувачами даних Умов не позбавляє Адміністратора права вживати необхідних заходів захисту.

 

Розділ 4. Правила щодо об’єктів інтелектуальної власності

4.1. Всі матеріали, що представлені на Платформі, включаючи зображення, фото- та відеоматеріали, логотипи, графіку, торгові марки, звуки, програмний код, тощо, є об’єктами інтелектуальної власності та охороняються законом.

4.2. При використанні Платформи заборонені будь-які дії Користувачів, що можуть завдати шкоди чи порушити права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб. За такі дії Користувач несе відповідальність особисто і в повному обсязі, а також зобов’язується компенсувати Адміністратору та/або відповідному правовласнику, чиї права порушено, всі документально підтверджені збитки.

4.3. Адміністратор за жодних умов не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було зумовлено діями Користувача.

 

Розділ 5. Заключні положення

5.1. Взаємовідносини Сторін за цими Умовами регулюються законодавством України.

5.2. Всі спори між Користувачем та Адміністратором вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості такого врегулювання − в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

5.3. Чинна редакція даних Умов міститься за посиланням: https://www.prekrasastudio.com/uk/terms . Адміністратор має право в односторонньому порядку змінювати та/або оновлювати дані Умови в будь-який час, без попереднього чи наступного повідомлення Користувача про це.

5.4. Користувач зобов’язується час від часу переглядати дані Умови, щоб знати про їхні зміни та оновлення, самостійно відстежує зміни до даних Умов і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження використання Платформи Користувачем після внесення змін чи доповнень до Умов означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами чи доповненнями.

5.5. Усі зміни до цих Умов набувають чинності з моменту їх публікації на сайті Платформи ( https://www.prekrasastudio.com/uk/terms. Якщо Користувач Реєструється, отримує доступ до Платформи або іншим чином взаємодіє з Адміністратором, він погоджується з усіма положеннями даних Умов у редакції, що діє (є чинною) на цей момент.

Дані Умови використання Платформи Prekrasa Studio востаннє були оновлені 15 листопада, 2019.